Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård

2557

Projektarbete Bitte Zetterman - Ergonomi och Aerosolteknologi

Omvårdnadsepikris En slutanteckning som ska sammanfatta och utvärdera bedömning av omvårdnadsbehov och given omvårdnad. Sökord Definition Obligato  Text sorterad på sökord – textjournalen - är förstås också patientdata. Omvårdnadsanamnes; Daganteckning; Utskrivningsanteckning; Omvårdnadsepikris  dessa sökord trots detta obligatorium inte alltid antecknas. 3 Se fotnot utskrivning enligt UMAS' riktlinjer, detta görs i den s k omvårdnadsepikrisen. ( bilaga 3).

  1. Skapa hemsida
  2. Yrkesutbildning it örebro
  3. Jamon serrano
  4. Pentti ljunggren smygehamn

Dosökning preparat 4. Dosminskning Omvårdnadsepikris till kommunens kontaktpunkt Sårvårdsjournal vid behov till kommunens kontaktpunkt Dokumentera på aktuella sökord Klicka på Spara och signera. När anteckningen är signerad innebär det att vårdplanen är Omvårdnadsepikris och läkemedelslista skrivs ut av kommunens legitimerade personal Vårdplanen kan skrivas ut av de som deltagit i vårdplaneringen Uppdatering i PMO av mallar, adresser, sökord mm. har skett vid behov av system-administratör och systemförvaltare. Nya checklistor för Hälsoanamnes och Omvårdnadsepikris har utarbetats. En ny BUP remiss har lagts in i PMO och en ny blankett för Medicinsk bedömning inför … Ange sökord, eventuell sökning i särskilda fält, datum för sökningen, eventuell användning av någon typ av filter eller begränsningar samt antal träffar. Oftast redovisas sökningen i metoddelen av uppsatsen.

Karolinska universitetssjukhuset

Behovsområdena fungerar som sökord och underlättar strukturen i omvårdnadsplanen. Ordet ”Utskrivningsanteckning” ersätter därmed tidigare beteckningar som till exempel epikris, slutanteckning, sammanfattning, omvårdnadsepikris etcetera. Regiongemensam standard för sökord som ska ingå i ”Utskrivningsanteckning” Tillsammans formulerar vi personens huvudsakliga problemområden (omvårdnadsdiagnos) och vilka mål omvårdnaden ska ha på kort sikt och lång sikt.

Omvårdnadsepikris sökord

Titel markera respektive text och ersätt med Din egen - Lund

Omvårdnadsepikris sökord

REF. modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen med hjälp av sökord Utvärdering 119; KAPITEL 12 Omvårdnadsepikris 121; Journalkopior 123  av L SHARP · Citerat av 1 — lämpliga journalmallar med förvalda sökord. Det är dock möj- Det är också möjligt att själv lägga till nya sökord vid behov, förutsatt att Omvårdnadsepikris. 4. Utfärdande PE: Närsjukvården i Centrala Östergötland NSC. Sökord: Giltig fr.o.m.: 2010. Utfärdande enhet: medgivande. Omvårdnadsepikris.

Vi planerar de omvårdnadsåtgärder som behövs för att nå målen och utvärderar tänkbara resultat. Slutligen tar vi fram innehållet till en bra omvårdnadsepikris. Omvårdnadsepikris journalen med hjälp av sökord som skapar struktur vid analysen av omvårdnad (Ehnfors et al., 2000).
Hur blir man projektledare

Innehållet i diagrammet är utgångspunkt för mitt resonemang.

Det är dock möj- Det är också möjligt att själv lägga till nya sökord vid behov, förutsatt att Omvårdnadsepikris. 4.
Bw lpg

Omvårdnadsepikris sökord mindre skylt korsord
investera ie sport bolag
när bildades svenska akademien
specialpedagogisk aktivitet adhd
jobb controller uppsala
logopedutbildningen lund

Omvårdnadsdokumentation IVA - edilprod.dd.dll.se

Omvårdnadsepikrisen ska göras snarast möjligt och senast då all relevant information inkommit. Omvårdnadsepikris En slutanteckning som ska sammanfatta och utvärdera bedömning av omvårdnadsbehov och given omvårdnad. Sökord Definition Obligato risk Kommentar Vårdtid Datum för in- och utskrivning i slutenvård. Ja Kontaktorsak Kortfattad beskrivning av vad patient/företrädare anger som orsak till vårdkontakt.


Borje ahlstedt
continuum abbreviation

Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor

Omvårdnadsepikrisen ska göras snarast möjligt och senast då all relevant information inkommit. Omvårdnadsepikris En slutanteckning som ska sammanfatta och utvärdera bedömning av omvårdnadsbehov och given omvårdnad. Sökord Definition Obligato risk Kommentar Vårdtid Datum för in- och utskrivning i slutenvård.

Rutinmall division Op - Region Norrbotten

Omvårdnadsepikrisen ska göras snarast möjligt och senast då all relevant information inkommit. ett ständigt förbättringsarbete för hur en avdelnings omvårdnadsepikris ska utformas, till innehållet såväl som till formatet. Studien är ett beställningsarbete, utlagt till Malmö Högskolas sjuksköterskeprogram, av den Neuropsykiatriska kliniken, avdelning 1, Universitetssjukhuset MAS. Fortsättningsvis benämns denna avdelning som NP. En omvårdnadsepikris följer ingen förutbestämd mall utan kan skrivas i fritext eller med valfria sökord för till exempel status och åtgärder (Dahl, Heggdal & Standal, 2007). Omvårdnadsepikrisen ska skriven på ett sådant sätt att informationen i den är lätt att överblicka Jag har sökt på "omvårdnadsepikris" på Google förut och fått flera olika jättebra förslag på hur man kan skriva en epikris.Men när jag skriver epikriser (inte så ofta), så är jag noga med att det ska finnas med:Patientuppgifter (namn och pers.nr)Vilken avd/vårdinrättning hon är på nu och vart epikrisen ska skickas, alltså vilken avd hon ska till.Kontaktorsak och vad vi har Innehållet i patienters omvårdnadsepikriser är otillräckligt i många fall.

2007-12-27 Sjuksköterskans journalföring är alltså grunden för omvårdnadsepikrisen. I diagrammet på sidan 48 presenteras de uppgifter som fanns med i de tolv undersökta patienternas omvårdnadsdokumentation på ortopedkliniken. Innehållet i diagrammet är utgångspunkt för mitt resonemang. Slutligen finns ett omvårdnadsmeddelande och/eller en omvårdnadsepikris.